Sweden
Sverige
https://www.geonames.org/2661886
https://www.wikidata.org/wiki/Q34
place-100081
https://www.manuscripta.se/place/100081
https://www.manuscripta.se/place/100081.xml
CC0 1.0 Universal
2018-10-04

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 1 Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen)
Kungliga biblioteket A 2 Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 4 Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ)
Kungliga biblioteket A 4 a Nils Amundsson (Nicolaus Amundi), Den korsfäste Jesus ljuvliga samtal (med en syndare)
Kungliga biblioteket A 5 a Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 b Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 c Henrik Tidemansson, Goda råd givna Vadstena kloster 1495
Kungliga biblioteket A 8 Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii
Kungliga biblioteket A 9 Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m.,
Kungliga biblioteket A 10 Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m.
Kungliga biblioteket A 12 Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård
Kungliga biblioteket A 13 Hel. Mechtilds uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Kungliga biblioteket A 27 Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso]
Kungliga biblioteket A 33 H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 44 Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket A 57 Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar
Kungliga biblioteket A 58 Jöns Buddes bok
Kungliga biblioteket A 61 Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella)
Kungliga biblioteket A 62 Nils av Linköping, Stadga för Vadstena kloster, utfärdad år 1455. Original (?)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 Bönbok (G. M:s bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 a Horarium med böner på svenska (Anna Karlsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 107 Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska
Kungliga biblioteket A 108 Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1.
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Kungliga biblioteket A 111 Samlingar av predikningar (Järteckenspostilla)
Kungliga biblioteket A 114 Fragment av en järteckensbok m.m.
Kungliga biblioteket A 115 Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment)
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen
Kungliga biblioteket A 117 Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne (fragment)
Kungliga biblioteket A 118 Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m.
Kungliga biblioteket A 119 Jungfru Marias femton sorger m.m.
Kungliga biblioteket A 122 Teologisk blandning, besvärjelser &c.
Kungliga biblioteket A 123 Fragment av Helga manna leverne
Kungliga biblioteket A 124 Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o)
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 3 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 a Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 7 Magnus Erikssons landslag (Medellagen)
Kungliga biblioteket B 8 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 9 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 11 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 12 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 14 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 15 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 16 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 19 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 22 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 23 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 23 a Kristoffers landslag. Bengt Jönsson Oxenstiernas lagbok
Kungliga biblioteket B 24 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 32 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 33 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 34 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 36 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 42 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 44 Magnus Erikssons stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 45 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 46 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 47 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 48 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 49 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 50 Östgötalagen
Kungliga biblioteket B 52 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 53 Södermannalagen
Kungliga biblioteket B 54 Äldre Västmannalagen eller Dalelagen
Kungliga biblioteket B 55 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 56 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 57 Västmannalagen (yngre). Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 107 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 108 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 112 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 123 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 124 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 125 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 126 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 a Magnus Eriksson stadslag
Kungliga biblioteket B 134 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 137 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 149 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 151 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 161 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 162 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 168 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis
Kungliga biblioteket B 173 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 175 Magnus Erikssons landslag, fragment
Kungliga biblioteket B 176 Magnus Erikssons landslag (lägg ur Gävle, Vasaskolan, Hs 3)
Kungliga biblioteket B 179 [1] Fragment av Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [2] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [3] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [4] Fragment ur Östgötalagen
Kungliga biblioteket B 181 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 185 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Arboga stads lagbok
Kungliga biblioteket B 186 Magnus Erikssons stadslag (fragment)
Kungliga biblioteket B 193 Äldre Västgötalagen, fragment
Kungliga biblioteket B 196 Östgötalagen, delar av
Kungliga biblioteket B 199 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 200 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 201 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 202 Fragment av Upplandslagen [Erik Perssons uppbördsbok från Åtvidaberg, 1555.]
Kungliga biblioteket B 588 Stadga för St Görans gille vid Kopparberget
Kungliga biblioteket B 589 Gillestadga
Kungliga biblioteket B 590 Bagare skrå (för Stockholm)
Kungliga biblioteket B 594 Dragare Skråån
Kungliga biblioteket B 597 Guldsmedernas skrå i Stockholm
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601
Kungliga biblioteket B 607 Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501
Kungliga biblioteket D 2 Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 3 Fru Elins bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 3 a Historia Trojana eller Troijaborgs Chrönika
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 4 a Rimmade romaner och krönikor (Codex Verelianus, Fru Märetas bok)
Kungliga biblioteket D 5 Svenska krönikor
Kungliga biblioteket D 6 Den gamla och vidlyftiga rimkrönikan
Kungliga biblioteket D 26 En gammal svensk krönika (Prosaiska krönikan)
Kungliga biblioteket Rålamb 11, 12:o Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande
Kungliga biblioteket Rålamb 14, 4:o Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket X 23 Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. (Mäster Alexanders läkebok)
Linköping Diocesan Library Kl f 17 Libanius, Letters
Linköping Diocesan Library T 178 Chrysostom, Homilies
National Library of Sweden A 11 Legislative texts for the Birgittine order: Regula Salvatoris. Petrus Olavi, Additiones ad regulam Salvatoris. Declaraciones dominorum. Liber usuum. Decisions from the General Chapter in 1487.
National Library of Sweden A 93 Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis
National Library of Sweden A 131 Chronicle of the archbishops of Uppsala until 1472
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 57 Jökuls þáttr Búasonar
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 58 Bárðar saga Snæfellsáss
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 59 Þorgríms saga prúða ok Viglundar væna
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 2 Bishops’ Sagas
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 3 Guðmundar saga biskups
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 6 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 7 Landnámabók
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 25 Hrólfs saga kraka
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 26 Játvarðar saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 27 Samsons saga fagra
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 46 Chivalric Sagas
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 59 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 61 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 71 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 109 Lygaraljóð
Roggebiblioteket Rogge Wrangel Magnus Erikssons landslag
Uppsala University Library Gr. 5 Ascetic Miscellany
Uppsala University Library Gr. 8 Composite manuscript with miscellaneous contents
Uppsala University Library Gr. 19 Fragments of two Metaphrastic Saints’ Lives
Uppsala universitetsbibliotek B 5 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 6 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 9 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 12 Upplandslagen
Uppsala universitetsbibliotek B 13 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 18 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [1] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [2] Yngre Västgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [3 a] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [3 b] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [4] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [5] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [6] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [7] Magnus Erikssons stadslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [8 a-b] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 23 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 25 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 27 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 28 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 33 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 34 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 35 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 36 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 37 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 39 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 42 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 45 Upplandslagen (Codex Ängsö)
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 49 Hälsingelagen
Uppsala universitetsbibliotek B 50 Magnus Erikssons landslag. Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 55 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 61 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 67 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 68 Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 69 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 70 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 71 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek C 4 Teologiskt samlingsband
Uppsala universitetsbibliotek C 9 Sermones varii de sanctis
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]
Uppsala universitetsbibliotek C 15 Teologiska texter. Birgittatexter.
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 23 Rimofficier
Uppsala universitetsbibliotek C 25 Regula Salvatoris
Uppsala universitetsbibliotek C 35 Sermones de tempore (pars aestivalis. Svenska)
Uppsala universitetsbibliotek C 46 Vadstena klosters privilegiebok
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 61 S. Birgitta, svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 62 Svenska rimkrönikor (Lilla och Stora rimkrönikan)
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster
Uppsala universitetsbibliotek C 391 Sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 528 Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus)
Uppsala universitetsbibliotek C 831 Staffanslegend och andra svenska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (a) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (b) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter
Uppsala universitetsbibliotek D 601 Liber Martini Erasmi. Läkebok 2
Uppsala universitetsbibliotek Nordin 725 Lilla rimkrönikan
Uppsala universitetsbibliotek Utl. Vok. Mus. tr. 494-498 add. Magnus Erikssons landslag, fragment löstagna ur Lodovici Grossi de Viadana, Opera omnia Sacrorum Concertuum, Frankfurt am Main, 1626