Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar

Sverige, tidigast 1474 (SGL 1440-1460)

pergament

i, 132 blad

Fornsvenska