Äldre Västmannalagen eller Dalelagen

Sverige, Västmanland (eller Dalarna?), 1300-1350

pergament

i, 53 ff.

Fornsvenska