Kristoffers landslag

Sverige, [tidigast 1439]; tillägg från 1500-talets andra hälft

63, xi' ff.

Fornsvenska