Kristoffers landslag

Sverige, [tidigast 1439]; tillägg från 1500-talets andra hälft

blandat

63, xi' blad

Fornsvenska