Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok

Sverige, Söderköping, 1387

pergament

68 ff.

Fornsvenska