Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok

Sverige, Söderköping?, 1387

pergament

68 blad

Fornsvenska