Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna

Sverige, Vadstena, 1475-1525

pergament

2 ff.

Fornsvenska