Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)

Sverige, Vadstena, 1501-1527

pergament

ii, 191, i' blad

Latin, Fornsvenska