Svenska rimkrönikor (Lilla och Stora rimkrönikan)

Sverige, 1450-1500

papper

111, i' blad

Fornsvenska