Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk

Sverige, Södermanland, Strängnäs, [1486]?; tillägg efter 1590

papper

v, 194, i' ff.

Fornsvenska