Upplandslagen

Sverige, Uppland, 1325-1375

pergament

144 blad

Fornsvenska