Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård

Sverige, Vadstena, 1510

pergament

171 blad

Fornsvenska