Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus)

Sverige, Vadstena?, 1440-1450

pergament

ii, 170, iii' blad

Fornsvenska