Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ)

Sverige, Vadstena, 1476-1519

pergament

188 blad

Fornsvenska