H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III

Sverige, Vadstena?, 1400-1500

pergament

i, 169, i' blad

Fornsvenska