Östgötalagen, delar av

Sverige, Östergötland, 1325-1375

pergament

i, 10, i' ff.

Fornsvenska