Liber Martini Erasmi. Läkebok 2

Sverige, 1475-1525 (före 1535)

papper

79 blad

Fornsvenska