Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk

Sverige, [1440-1443] (SGL 1500-1525); senare tillägg i början och slutet

papper

141 blad

Fornsvenska