Teologisk blandning, besvärjelser &c.

Sverige, 1475-1500

papper

i, 11, i' blad

Fornsvenska