Hälsingelagen

Sverige, Hälsingland, 1325-1375 (efter 1320)

pergament

79 blad

Fornsvenska