Böner, uppbyggliga och asketiska texter

Sverige, 1300-1500

papper

ii, 157, ii' blad

Latin, Fornsvenska