Östgötalagen, fragment

Sverige, 1350-1400

pergament

31+10 remsorKOLLA extent ff.

Fornsvenska