Upplandslagen

Sverige, Uppland, c. 1300 KOLLAS

pergament

ii, 123, vi' ff.

Fornsvenska