Östgötalagen

Sverige, Östergötland, 1325-1375

pergament

ii, 107, i' ff.

Fornsvenska