Stadga för St Görans gille vid Kopparberget

Sverige, 1450-1500

i, 5, i' ff.

Fornsvenska