Stadga för St Görans gille vid Kopparberget

Sverige, 1450-1500

blandat

i, 5, i' blad

Fornsvenska