Västmannalagen (yngre). Upplandslagens kyrkobalk

Sverige, Västmanland, 1300-1350

pergament

i, 135, i' blad

Fornsvenska