Upplandslagen (Codex Ängsö)

Sverige, Uppland, 1325-1375

pergament

80 blad

Fornsvenska