Horarium med böner på svenska

Sverige, 1400-1500

pergament

187 ff.

Latin