Nils Amundsson (Nicolaus Amundi), Den korsfäste Jesus ljuvliga samtal (med en syndare)

Sverige, efter 1517, före 1541

pergament

6 ff.

Fornsvenska