Bönbok, latin och svenska

Sverige, Vadstena?, 1400-talets slut, 1500-talets början (möjligen något äldre, jfr Hedström 2009)

pergament

148 blad

Latin, Fornsvenska