Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)

Sverige, Västergötland, efter 1345

pergament

124, vii' blad

Fornsvenska