Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk

Sverige, 1446, med tillägg c. 1530-1560

171, v' ff.

Fornsvenska