Östgötalagen, fragment

Sverige, 1350-1400

pergament

2 blad

Fornsvenska