Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)

Sverige, Vadstena (delvis?), 1385 och senare

pergament

299 ff.

Fornsvenska