Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56

Sverige, Vadstena, 1300-1400

pergament

ii, 66, ii' ff.

Fornsvenska