Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56

Sverige, Vadstena?, 1300-1400

pergament

ii, 66, ii' blad

Fornsvenska