Magnus Erikssons stadslag

Sverige, 1450-1500, [tidigast 1396]; tillägg från sent 1500-tal, åtminstone delvis efter 1585

blandat

xiv, 141 blad

Fornsvenska