Östgötalagen, fragment

Sverige, 1325-1375

pergament

1 ff.

Fornsvenska