Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]

Sverige, Vadstena, 1450-1520

pergament

i, 192, i' blad

Latin, Fornsvenska