Äldre Västgötalagen, fragment

Sverige, Västergötland, 1200-1250

pergament

2 blad

Fornsvenska