Äldre Västgötalagen, fragment

Sverige, Västergötland, 1275-1300

pergament

2 ff.

Fornsvenska