Fragment av en järteckensbok m.m.

Sverige, 1425-1475

pergament

2 ff.

Fornsvenska