Upplandslagen

Sverige, Uppland, 1300-1350

blandat

vi, 88, vii' blad

Fornsvenska