Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter

Sverige, 1300-1500, 1426

iii, 548 ff.

Latin