Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter

Sverige, 1300-1500, 1426

blandat

iii, 548 blad

Latin, Fornsvenska