Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. (Mäster Alexanders läkebok)

Sverige, 1500-1510

papper

i, 100, ii' blad

Fornsvenska