Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare

Sverige, Vadstena, 1534

pergament

203 ff.

Fornsvenska