Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen

Sverige, 1400-1450

pergament

2 blad

Latin, Fornsvenska