Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))

Sverige, Vadstena, 1502

pergament

156 blad

Fornsvenska