Västmannalagen (yngre)

Sverige, Västmanland, 1300-1350

pergament

ii, 178, ii' ff.

Fornsvenska