Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601

Sverige, Stockholm, 1487

pergament

30 blad

Fornsvenska