Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk

Sverige, Södermanland, [1442-1443]; tillägg efter 1538

papper

i, 183, ii' blad

Fornsvenska