Sammelhandskrift

Sverige, Vadstena?, 1366-1400 (1379)

blandat

215 blad

Latin, Fornsvenska