Teologiska texter. Birgittatexter.

Sverige, Vadstena, 1300-1500

papper

ii, 403, i' blad

Latin, Fornsvenska